Zaznacz stronę

Spośród ponad 400 wniosków, specjalna komisja złożona z artystów, kuratorów, przedstawicieli uczelni artystycznych i znawców kultury, wyłoniła 40 laureatów, którzy w tym roku otrzymają Stypendium Twórcze Miasta Krakowa, przeznaczone dla artystów, animatorów i managerów kultury, a także osób zajmujących się opieką nad zabytkami w Krakowie.

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zostało ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa, aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendia ułatwiają szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz podjęcie dodatkowej, specjalistycznej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych. Stypendium pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt. To także promocja dla debiutujących twórców.

Wśród tegorocznych Laureatów znaleźli się także doktoranci, pracownicy i współpracownicy ASP w Krakowie:

  • Katarzyna Feiglewicz-Peszat
  • dr Patrycja Ochman-Tarka
  • Piotr Madej
  • dr Michał Sroka
  • dr Filip Rybkowski
  • dr Monika Rościszewska
  • dr Agnieszka Jankowska-Marzec
  • Katarzyna Zawada (Kat Zavada)
  • Jakub Święcicki

Pełna lista laureatów została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa w roku 2024). Każdy laureat konkursu otrzymuje 25 000 złotych na realizację przedsięwzięcia kulturalnego w terminie maj – grudzień 2024 r. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali zaplanowanej na 20 maja.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl