Zaznacz stronę

Rusza nabór studenckich i doktoranckich projektów zespołowych, które będą prezentowane podczas festiwalu Open Eyes Art Festival. Open Art to przestrzeń otwarta dla wszelkich form i dziedzin sztuki, takich jak malarstwo, rzeźba, film, fotografia, grafika, design, performance i wielu innych.

Celem konkursu jest stworzenie przestrzeni dla inicjatyw studenckich i artystycznej współpracy, promowanie wolności artystycznej oraz wymiany poglądów. Open Eyes Art Festival, to wyjątkowa okazja do prezentacji swoich pomysłów i zaangażowania w twórczą działalność.

Zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez zespoły składające się ze studentów i doktorantów, z co najmniej dwóch wydziałów ASP lub realizowane przez studentów/doktorantów ASP we współpracy z innymi uczelniami. Każdy projekt musi mieć wyznaczonego koordynatora.

Do konkursu mogą być zgłaszane studenckie projekty zespołowe, międzywydziałowe lub międzyuczelniane: działania artystyczne, projektowe i konserwatorskie, wydarzenia naukowe i interdyscyplinarne (projekty wystawiennicze, akcje artystyczne, warsztaty, prezentacje, performance).

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów i doktorantów ASP, którzy posiadają status studenta lub doktoranta w momencie składania wniosku. Przewidziane są dwie pule nagród: pula nagród I o wartości 50 tys. złotych oraz pula nagród II o wartości 25 tys. złotych. W puli nagród I mogą być zgłaszane projekty o dowolnej tematyce i treści, natomiast w puli nagród II poszukiwane są projekty związane ze sztuką w kontekście przyrody i zrównoważonego rozwoju.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 czerwca 2024 roku pod adresem: openart@asp.krakow.pl.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są do pobrania tutaj.

Dołącz do naszej społeczności artystycznej i wspólnie twórzmy niezapomniane wydarzenie!