Zaznacz stronę

W najbliższy piątek, 10 maja zapraszamy do Galerii Wydziału Intermediów OPCJA, przy ulicy Berka Joselewicza 23 na wernisaż wystawy “Sea level”. Prace, których autorami są Noa Simhayof Shahaf oraz Yaacov Hefetz będzie można obejrzeć do 20 maja.

“Sea level” czyli poziom morza jest wyznacznikiem punktu zerowego odpowiadającemu stykowi morza z lądem. W kartografii i geologii jest przyjętą średnią wszystkich poziomów morza uwzględniającą pływy i falowanie. Brane są pod uwagę także dłuższe cykle wahań poziomu morza jak np. cykl Mentona1, czy cykl Saros2.

Niewątpliwie cykle te mają istotny wpływ na życie na Ziemi. Człowiek, chociaż także zależny od tych wpływów, w epoce własnej dominacji określonej erą Antropocenu – zdaje się zapominać o tych zależnościach (względem natury). „Poziom morza” należy do tak zwanej metafory orientacyjnej, gdzie to co oznacza powyżej poziomu zerowego jest synonimem szczęścia, czy lepszej przyszłości. Natomiast to co jest poniżej – kojarzy się ze smutkiem, nieszczęściem lub nieświadomością. Oczywiście wspomniane opozycje mogą być także determinowane kulturowo. Pomimo tego, że wo-limy przyjmować coś „powyżej poziomu morza” za synonim czegoś korzystnego, to niekoniecznie samo podniesienie się „poziomu morza” może oznaczać pozytywną zmianę stanu rzeczy3.
Mamy więc do czynienia z dość rozbudowaną metaforą, przekładającą się na stan psychiczny i ekonomiczny człowieka.

Wystawa dwójki artystów o znaczącej różnicy pokoleniowej jest próbą dialogu wobec własnej kondycji, ale także zależności wobec kultury oraz miejsca łączącego tymczasowo (na pożytek wystawy) wspomniane związki. A jest nim krakowski Kazimierz. Nieprzypadkowo zaprosiliśmy do udziału w tej wystawie dwójkę artystów w Izraela mając nadzieję na wyrażenie własnego głosu w dyskusji o świecie targanym przeciwnościami, pseudo jednomyślnością, tzw. dumą narodową – czyli wszystkimi abstrakcjami i dogmatami jakimi jesteśmy karmieni od dzieciństwa w imię dobrobytu danej grupy społecznej. Czy przystosowanie to oznacza jednocześnie dobrostan psychiczny i ekonomiczny dla samej jednostki? Stopień podporządkowania się jednostki jest miarą demokracji oraz wolności w danym społeczeństwie. Jak dotąd – w demokratycznym świecie – to większość decyduje o kształcie w jakim dana grupa społeczna podąża. Mniejszości o odmiennym zdaniu mogą zostać usłyszane lub zagłuszone. Wydaje się, że obecnie naszą planetę zdominowała ta druga opcja. Stąd tak ważne i potrzebne są nam głosy indywidualne, osobiste, szczere bez jakichkolwiek zadęć narodowych czy dogmatycznych. Mamy nadzieję, że ta wystawa będzie jednym z tych głosów, które mogą wpływać na postrzeganie i zmianę stereotypu myślenia o innym człowieku poprzez pryzmat całej grupy. Wierzymy, że jednostki stanowią jedyny istotny czynnik mogący wpływać, zmieniać i poruszać zastany stan, gdzie poziom zero oznacza jedynie trwanie w iluzji bezpieczeństwa.

Kuratorzy: Mariusz Sołtysik i Estera Gałuszka

Galeria czynna: w sobotę i niedzielę w godzinach: 15:00–18:00
 od poniedziałku do piątku w godzinach: 16:00–18:00

  1. Cykl Mentona trwa 19 lat, po których fazy księżyca nakładają się na te same dni i miesiące roku słonecznego. ↩︎
  2. Cykl „saros” znany już w starożytnym Babilonie, oznacza powtórzenie. Astronomicznie jest to okres kiedy Ziemia, Księżyc i Słonce powracają do prawie takiego samego położenia względem siebie po upływie 223 miesięcy. Wówczas to cykle zaćmień zaczynają się powtarzać. ↩︎
  3. Ze względu na zmiany klimatyczne podniesienie się poziomu morza może oznaczać utratę terenów kulturowych, źródeł utrzymania, a w konsekwencji – trudności gospodarczych, prowadzących społeczeństwa do depresji i innych poważnych chorób psychicznych. ↩︎