Szkolenie BHP dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w formie zdalnej i jest udostępniane na platformie e-learningowej w następujących terminach:

  • od 21 września do 5 października 2021
  • od 15 października do 30 października 2021 – dla osób, które nie przystąpiły do szkolenia w pierwszym terminie lub nie zdały testu

Aby uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych należy:

  • Zalogować się do systemu Akademus w celu potwierdzenia swojego konta studenckiego (dzięki, któremu uzyskujesz dostęp do platformy Office 365 po 24 h od chwili potwierdzenia swojego konta)
  • Zalogować się na platformę Office 365
  • Wybrać aplikację Teams,
  • Wybrać zespół „Szkolenie BHP studentów I roku”, zakładka - „Pliki”

Login do platformy Office 365 to adres e-mailowy w formacie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wyświetla się w kolorze czerwonym po zalogowaniu do systemu Akademus).

Hasło do platformy Office 365 jest takie samo jak do systemu Akademus.

W razie konieczności służba BHP zapewnia studentom indywidualne konsultacje w zakresie problematyki szkolenia.

Podstawą uzyskania zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z udostępnionymi materiałami oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu (minimum 14 na 20 możliwych). Test dostępny jest po zalogowaniu na platformę Office 365, aplikacja Teams, zespół „Szkolenie BHP dla studentów I roku”, zakładka - „Zadania”.

Do testu można przystąpić trzy razy. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów w pierwszej próbie uzyskujemy zaliczenie szkolenia i nie należy podejmować kolejnych prób. W przypadku braku zaliczenia testu w trzeciej próbie student zobowiązany przystąpić do szkolenia BHP ponownie, w drugim terminie.

W przypadku braku zaliczenia szkolenia w drugim terminie student zobowiązany jest mailowo poinformować o tym fakcie prowadzącego szkolenie (mmicał@asp.krakow.pl) i umówić się na indywidualne konsultacje oraz uzyskać zaliczenie bezpośrednio u prowadzącego, nie później niż 7 dni od zakończenia drugiego terminu szkolenia BHP.

Szczegółowy program szkolenia BHP dostępny jest w Zarządzeniu Rektora nr 90

UWAGA
Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na kolejnym poziomie kształcenia i w ramach dotychczasowego kształcenia w ASP uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP, specjalista ds. BHP przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o kserokopię odpowiedniej strony z indeksu zawierającej potwierdzenie zaliczenia szkolenia BHP lub na podstawie zaliczenia odnotowanego w systemie Akademus. Przypisanie następuje na wniosek studenta.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.