Zaznacz stronę

Poznaliśmy laureatów Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2023.

W konkursie przyznano 8 nagród i 16 wyróżnień. Uroczystość odbyła się w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się absolwentki Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP:

  • Anna Litwin – nagroda za pracę pt. Konserwacja i restauracja obrazu Włodzimierza Tetmajera “Scena rodzajowa na wsi” z 1889 roku z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Próba ustalenia palety malarskiej artysty oraz usuwanie masy emulsyjnej z odwrocia obrazu przy użyciu nanokompozytowego organożelu pNIPA-LAP. (praca magisterska, promotor: dr hab. Anna Sękowska)
  • Gabriela Biś – wyróżnienie za pracę pt. Konserwacja i Restauracja wielkoformatowego dzieła sztuki współczesnej z zastosowaniem tworzyw sztucznych object trouvè, na przykładzie Sztandaru jasnej Pani autorstwa Władysława Hasiora. (praca magisterska, promotor: dr Marcin Błaszczyk)
  • Zuzanna Borek – wyróżnienie za pracę pt. Zagadnienia badawcze dotyczące elementów dawnego ikonostasu z cerkwi pw. Św. Sawy w Woli Korzenieckiej. (praca magisterska, promotor: dr hab. Jarosław Adamowicz)
  • Monika Olczyk – wyróżnienie za pracę pt. Rozwarstwianie dwóch malowideł sztalugowych na jednym podobraziu drewnianym: Portret szlachcianki herbu Ostoja (2,poł. XVI w.) i Pieta (XVIII w.) z klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie. (praca magisterska, promotor: dr hab. Małgorzata Nowalińska)
fot. Zbigniew Reszka/MKiDN

    Nowoczesne podejście do dziedzictwa polega na dostrzeganiu w nim nie tylko ważnego czynnika rozwoju turystycznego czy ekonomicznego regionu. Istotne znaczenie odgrywa również rola społeczna zabytków służąca wzbogacaniu zarówno intelektualnej, jak i emocjonalnej sfery społeczeństwa.  Dlatego Państwa zaangażowanie we wspólną ochronę dziedzictwa ma szczególne znaczeniepodkreśliła wiceminister Bożena Żelazowska.

    Celem Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa. W konkursie mogą brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.

    Laureatkom i ich promotorom serdecznie gratulujemy!