Zaznacz stronę

Dzięki porozumieniu podpisanemu 7 czerwca 2023 roku, przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki oraz Gminę Miejską Kraków, studenci oraz doktoranci ASP w Krakowie mogą skorzystać z okazji do rezydencji artystycznej w Domu Krakowskim w Norymberdze. Taka możliwość otwarta będzie w latach 2024-2026.

Rezydencja artystyczna – Dom Krakowski w Norymberdze jest stypendium twórczym, finansowanym przez Gminę Miejską Kraków, skierowanym do artystek i artystów z dziedziny sztuk wizualnych, którego efektem jest prezentacja prac powstałych w tym okresie w formie wystawy lub innej prezentacji pracy.

Rezydencję artystyczną może odbyć wyłącznie osoba, które na dzień składania wniosku posiada w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, status:

  • studentki/studenta IV lub V roku jednolitych studiów magisterskich,
  • studentki/studenta I lub II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia,
  • doktorantki/doktoranta.

Stypendium będzie można zrealizować w terminie od 16 czerwca do 26 lipca 2024 roku.

Warunkiem ubiegania się o Rezydencję artystyczną jest przesłanie uzupełnionego zgłoszenia, na adres e-mail koordynatora programu: emroziak@asp.krakow.pl w terminie do 7 kwietnia 2024 r. (link do pobrania formularza zgłoszeniowego)

W zgłoszeniu należy opisać koncepcję projektu oraz realizacji, a także zawrzeć link do wizualizacji projektu. Ponadto zgłoszenie powinno uwzględniać harmonogram działań oraz ramowy kosztorys projektu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać, zapoznając się z regulaminem naboru (link do decyzji nr 8/2024 Rektora z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru do programu Rezydencja artystyczna – Dom Krakowski w Norymberdze dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – edycja 2024)

Wybór zwycięskiej osoby zostanie ogłoszony do 26 kwietnia 2024 roku.

ZDJĘCIA PRACOWNI DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pracy w stolicy historycznej Frankonii.